Thông tin dự án

Nhà thầu:

DVK Asia

Chi phí:

Đang cập nhật

Thời gian hoàn thành:

Đang cập nhật

Địa chỉ:

An Khanh, Ha Noi, Vietnam


Tags:


Hình ảnh dự án