Thông tin dự án

Nhà thầu:

DVK Asia

Chi phí:

Đang cập nhật

Thời gian hoàn thành:

Đang cập nhật

Địa chỉ:

Hung Vuong 2, Phu My Hung new town, HCMC


Tags:


Hình ảnh dự án